Webdersanesi
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması

2010 ALES Sonbahar Dönemi Başvuru Tarihleri


Tarih 06-09-2010   Yorum Ekle !Sen de yorumunu ekle ! Yazi Küçült Yazi Küçült ALES Hazirlik Video Görüntülü Dersler Konu Anlatimlari

 
Başvuru Tarihleri: 04.10.2010 - 15.10.2010
Sınav Tarihi: 28.11.2010
Sınav Ücreti: 40 TL
 
ALES Sınavı Nedir?
 
Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES sınavı, doktora başvuruları için de girilmesi gereken bir sınavdır.
 
ALES Sınavı , Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılır. Sınavlar her zaman Pazar günü yapılır.
 
ALES Sınavı;
 
* Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
 
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.
 
Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
 
ALES in Önemi
 
Yurtiçi yüksek lisans başvurularında bütün üniversiteler ALES sınav sonucu istemekteler. Bazı üniversiteler GRE gibi sınav sonuçlarını da ALES sınavının yerine geçerli sayabiliyorlar ancak eğer ALES sınavına girmiş iseniz yurtiçindeki bütün üniversitelere yapacağınız yüksek lisans başvurularınızda kullanabilirsiniz.
 
Üniversiteler yüksek lisans başvurularında ALES sınav sonucuna oldukça önem vermekteler. Eğer iyi bir ALES puanına sahipseniz yüksek lisans başvurularında size avantaj sağlar. Üniversiteler yüksek lisans başvurusu yapan öğrencilere ALES sınav sonuçları, diploma notları, mülakat sınavı sonuçları ve bazen bilim sınavı sonuçlarını da dahil ederek bir puanlama oluştururlar. Bu puanlamada en yüksek oran ALES sınav sonucuna aittir. Genelde ALES sınav sonucu %50’lik bir paya sahiptir. Bu oran bazen %50’den fazla olmakla birlikte Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre daha az olamaz. YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde şöyle der:
 
“ALES puanının %50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.”
 
Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken ALES sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir.
 
Fakat unutmamak gerekir ki ALES sınav sonucuzun çok yüksek olması mutlaka yüksek lisans programına kabul edileceğiniz anlamına gelmez. Üniversitelerin ve enstitülerin birbirinden farklı değerlendirme kriterleri vardır. ÖSYM ALES sınav sonucunun en az %50 sinin değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiğini belirtmiştir ancak %50 başarı yüksek lisansa kabul olmanız için yetmeyebilir.
 
ALES sınavında derece dahi yapmış olsanız sizi değerlendiren jürinin gözünde diğer kriterleri sağlayamıyorsanız başvurduğunuz programa kabul edilemeyebilirsiniz.
ALES’e Kimler Başvurabilir?
 
ALES sınavı için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.
 
Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
 
Geçmiş yıllarda geçerlilik süresi 2 yıl olan ALES sınavı 31.07.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre 3 yıla çıkarılmıştır. (31.07.2008 tarihli resmi gazete ve ilgili duyuruyu buradan görebilirsiniz)
 
Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.
Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için yurtdışına eğitime gönderilecek olanların seçiminde de ALES sınav sonuçları değerlendirildiği için bu yolla yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak istyen adaylar da başvurabilirler.
 
ALES e Kaç Kişi Giriyor?
 
 
Son yıllarda sınava giren öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:
 
2006: 234.145 kişi (bkz: ÖSYM 2006 İstatistikleri)
 
2007: 297.887 kişi (bkz: ÖSYM 2007 İstatistikleri)
 
2008: 317.016 kişi (bkz: ÖSYM 2008 İstatistikleri)
 
2009: 374.902 kişi (bkz: ÖSYM 2009 İstatistikleri)
 
Sınava giren öğrenci sayılarında 2007 yılında bir önceki yıla göre % 27, 2008 yılında bir önceki yıla göre % 7, 2009 yılında ise 2008 yılına göre % 18’lik bir artış yaşanmıştır.
 
Rakamlar, her yıl ülkemizde yüksek lisans eğitimine olan ilginin arttığını gösteriyor. Kontenjanların bu oranlarda artmadığını düşünürsek, yüksek lisansa kabul edilebilmenin her yıl bir önceki yıla göre daha da zorlaştığını söyleyebiliriz.
 
ALES Sonucum Ne Kadar Süre Geçerli?
 
Daha önce 2 yıl olan ALES geçerlilik süresi 3 yıl olarak değiştirilmiştir.
 
ALES Merak Edilen Sorular
 
ALES e Birden Fazla Kez Girdim. Son Aldığım Puan mı Yoksa En Yüksek Puan mı Geçerli?
 
Birden fazla kez ALES e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek puana sahip olan ALES sonucu kullanılabilir.
 
ALES’e Nasıl Başvurabilirim? Başvuru Sırasında Neler Yapmam Gerekiyor?
 
ALES e katılmak isteyen adaylardan, Türkiye deki üniversitelerde bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi üniversitelerinden, mezun durumda bulunanlar istedikleri üniversiteden, KKTC de oturanlar ise ALES kılavuzunda adresi belirtilen ÖSYM Temsilciliğinden; kılavuz ve başvurma belgesinden oluşan başvuru evrakını, ilan edilen tarihler arasında ücretini ödeyerek alabilir.
 
Adaylar, kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak doldurdukları Başvurma Belgesi ile sınav ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren Banka Dekontunu; (mezun olmayanlar kendi üniversitelerine, mezun olanlar ise istedikleri üniversiteye) onaylatarak teslim etmelidir.
 
Başvurma Belgeleri teslim edilirken Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenir. Başvurular şahsen yapılır. Başvuru sırasında adayların, Başvurma Belgesindeki kimlik bilgilerinin onaylanabilmesi için, fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 
Bir süre sonra sınava girilecek bina ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan önce adayların adreslerine gönderilir.
 
Sınava Giriş ve Kimlik Belgem Hala Elime Ulaşmadı? Ne Yapacağım?
 
Sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, kılavuzda ilan edilen tarihten itibaren sınavın yapılacağı merkezlerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine başvurarak bu belgelerini ücretini ödeyerek çıkartabilirler.
 
Sınava Giriş ve Kimlik Belgemde Fotoğrafım Hatalı. Ne Yapmalıyım?
 
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğraflarında sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir. Sorununu bizzat ÖSYM ye gelerek çözmek isteyen adaylar, sınava girecekleri merkeze geri dönmek zorunda olduklarını göz önünde tutmalı, bu konudaki başvurularını erken tarihlerde yapmalıdırlar.
 
Sınav Sonucumun Tekrar İncelenmesini İstiyorum. Ne Yapmalıyım?
 
Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, Sınav Sonuç Belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" veya fotokopisi ile ÖSYM ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına ücreti yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.
 
Engelliyim / Sağlık Sorunum Var. Ne Yapmalıyım?
 
Engelli olan veya sağlık sorunu bulunan adaylar, bu durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporunu, Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmaz, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu / işaretleyici verilir.
 
 
Sınavın Kapsamı Nedir?
 
Sınav, sayısal ve sözel bölümden oluşur. Sınavın sayısal bölümünde 40 ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Testi) yer alır. Bütün adaylar her üç testi de cevaplar. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzeydir. Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Her üç testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değildir. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir.
 
Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 90 dakikadır (1,5 saat).
 
ALES geçmiş dönem sınav soruları ve cevapları...
 
Sınava Girerken Yanımda Neler Bulunması Gerekir?
 
a) ALES Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi: Belgede, adayın kimlik bilgileri, fotoğrafı ile sınava gireceği merkez, sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır.
 
b) Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi: Sınava girebilmek için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) gerekmektedir.
 
c) Bir Fotoğraf: Sınavda görevliler, adayı kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.
 
ALES Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Adayların sınav binasına cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktır.
 
Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
 
Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem (mümkünse 2B; değilse B veya HB), yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.
 
Sınav Sonucu Nasıl Bildiriliyor?
 
Sınav sonuçları, adayların adreslerine Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olan bir sınav sonuç belgesiyle gönderilecektir. Bu belgede adayların sınavın her iki bölümüne ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES Puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
 
Sınav sonuçlarınızın adresinize gelmesini beklemeden ÖSYM’nin uyguladığı diğer sınavlar gibi ALES sınav sonucunuzu da açıklandığı gün T.C. Kimlik Numaranız ile ÖSYM ALES sonuç sayfasından öğrenebilirsiniz.
 
ÖSYM Sınav Sonuçları
2009 ALES İlkbahar Sonuçları
2009 ALES Sonbahar Sonuçları
 
ALES Sınavından Kaç Puan Alınması Gerekiyor?
 
Üniversiteler minimum 55 puan alınmasını isterler. Bazı üniversiteler ya da programlar en az 70-75 puan alınmasını isteyebiliyorlar. Hangi program için ne kadar ALES puanının alınması gerektiği ile ilgili genel bir şey söylenemez. Her üniversitenin, hatta her programın ALES puan talebi farklı olabilir.
 
ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi diploma notu, mülakat sınavı, bilim sınavı, yabancı dil yeterlilik derecesi gibi unsurları da değerlendirmeye katabilir.( bkz: KPDS, TOEFL, ÜDS, GMAT, GRE, IELTS)
 
Bazı Üniversitelerin ALES Taban Puanlarını Buradan Görebilirsiniz
 
 
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde kaç puan alınması gerektiği ile ilgili ibare şu şekildedir:
 
“Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”
 
ALES Sınavından Alınan Puanın Geçerlilik Süresi?
 
ALES te 24 ay (2 Yıl) olan geçerlilik süresi 36 ay (3 Yıl) olarak değiştirilmiştir. Değişiklikten önce ya da sonra girmiş olduğunuz tüm ALES sınavlarının sonuçları 3 yıl geçerli olacaktır. Diğer bir deyişle değişikliğin gerçekleştiği tarihten önce de sınava girmiş olsanız, örneğin 2007 yılında girdiğiniz ALES sınavının puanı da 2010 yılına kadar geçerli olacaktır.
 
Önemli Not: Yukarıda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavı (ALES) ilgili olarak halen yürürlükte olan esaslar verilmektedir. Sonraki ALES lerle ilgili olarak bu esaslar, yetkili mercilerin kararları ile, adaylara haber verilmeden değiştirilebilir. Bu esasların son şekli için ilgili dönemin ALES Kılavuzuna bakılması gerekir.
 
ALES Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?
 
ÖSYM’nin sonuç sayfasından ALES seçeneğini seçerek istediğiniz yıla ait sonuçlara ulaşabilirsiniz:(http://sonuc.osym.gov.tr/)
 
LES Puanlarının ALES Puanlarına Dönüştürülmesi:
(http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=656)
 
Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
 
Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
 
Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
 
 
 
 
 


Yorum - Tartisma - Soru - Cevap

Bu kategorideki son haberler:

ALES başvuru süresi uzatıldı

ALES 2015 sınavı ne zaman başvuru tarihleri

ALES başvuruları pazartesi başlıyor

ALES giriş belgeleri internette

ALES başvuruları başladı

ALES sonuçları açıklandı / TIKLA ÖĞREN

Çok İzlenenler
Sayı Sistemleri

----------------
Rasyonel Sayılar

----------------
Foto Galeriden..
 
Foto Galeri
 
Ilgin Bilgiler
 Sirk çadırları niçin daima daire biçimindedir ?
 İngiltere'de trafik niçin soldan akar ?
 Yiyecekler tuzlanarak nasıl saklanabiliyor ?
 Bira içenler niçin sık sık tuvalete giderler ?
 Matemde bayraklar niçin yarıya indirilir ?
 Hamburgerin adı nereden geliyor ?
 Domates niçin meyvedir ?
 Niçin kar yağıyor ?
 Niçin böcek yemiyoruz ?
 Bozuk paraların kenarları niçin tırtıllıdır ?

Anasayfa   Egitim  SBS   DGS   KPSS   KPDS-ÜDS   ALES   AÖF   Yüksekögretim   E-Dershane  Kurs Rehberi   Fotogaleri  Eglence   Reklam & Iletisim 
Gizlilik Sözlesmesi - Kullanim Antlasmasi
Yandex.Metrica    Öğretmen Alemi  Eğitim Bilimleri