Webdersanesi
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması

İşte yeni sınav sisteminin ayrıntıları


Tarih 28-09-2013   Yorum Ekle !Sen de yorumunu ekle ! Yazi Küçült Yazi Küçült TEOG Hazirlik Video Görüntülü Dersler Konu Anlatimlari

 Temel  Eğitimden  Ortaöğretime Geçiş olarak belirlenen  yeni   modelde  tek Seviye Belirleme  Sınavı (SBS)  yerine   öğrenciler  8.  sınıfın  her  dönem  6  dersten birer kez olmak üzere  yılda  12  sınava  girecek. 6 temel derste   sınavlar   test  usulü olacak ve  öğrencilere sınavlarda  20’şer  soru   sorulacak .  Birinci   dönemde yazılılar  kasım ayının son haftasında, ikinci  dönemdeki sınavlar  ise nisan ayının son haftasında yapılacak.
Milli  Eğitim  Bakanlığı, Temel  Eğitimden  Ortaöğretime Geçiş  Sistemi  ile  ilgili  tüm  ayrıntıların   yer aldığı  bir rapor  hazırladı.  Raporda ,  yeni   sınav   sistemi  hakkında tüm  bilgilere   genişçe   yer   verildi .  Yeni   uygulamada ,  öğrencilerin   okullarında  girdiği  yazılılardan  bir tanesi  daha denetimli bir  şekilde  ortak yapılacak.  Merkezi  ortak  sınavlar  iki  okul   gününde  yapılacak.  Sınavda , o  güne  kadar işlenen konular  yer alacak .  Sınav  süresi 40  dakika  olacak.  Merkezi   sınavlar , ilerleyen  zamanlarda   açık   uçlu soruları   da  içerecek. Her  öğrenci   sınavlara  kendi  okullarında  girebilecek.  Birinci   dönemde   yazılılar  kasım ayının son haftasında, ikinci  dönemdeki   sınavlar  ise nisan ayının son haftasında yapılacak.
 
DİN  KÜLTÜRÜ   DERSİ  ALMAYAN  ÖĞRENCİLERİN   DEĞERLENDİRMESİ  5 TEMEL  DERSTEN  YAPILACAK
 
Merkezi  ortak  sınavlar ,  2013 -2014  eğitim   öğretim   yılı  için Talim ve Terbiye  Kurulu  Başkanlığı tarafından belirlenen ‘temel  dersler ’ Fen ve  Teknoloji ,  Matematik ,  Türkçe , T.C  İnkılap   Tarihi  ve Atatürkçülük, Yabancı  Dil , Din  Kültürü  ve Ahlak  Bilgisi   derslerinden  yapılacak. Din  Kültürü  ve Ahlak  Bilgisi   dersini  almayan  öğrenciler (2012- 2013   eğitim   öğretim   döneminde  Din  Kültürü  ve Ahlak  Bilgisi   dersini  almayan  öğrencilerin  sayısı 376) bu dersten   merkezi   değerlendirmede  muaf tutulacak. Bu  öğrencilerin   yerleştirmeye  esas olacak  puanı  üzerinde 5 temel  dersin   etkisi  olacak.
 
Merkezi  ortak  sınavlar ,  2013 -2014  eğitim   öğretim   yılında   sadece  8.  sınıfta  uygulanacak.  Yeni   uygulamada SBS’den  farklı  olarak  merkezi  ortak  sınavlara  giremeyen  öğrencilere  telafi  imkanı  sağlanacak.  Merkezi sınavların  yapıldığı  günlerde  geçerli bir mazereti sebebiyle  sınava   katılamayan   öğrenciler , mazeretini belirten resmi  belge  veya velisinin izniyle, belirlenen  tarihlerde  mazeret  sınavına  girebilecek. Buna rağmen mazeret sınavına   da  giremeyen  öğrenciler   sınava  girmemiş kabul edilecek. Normal  dönemde  geçerli  olan  mazeret şartları, ortak  sınavlar  için de  geçerli olacak . Mazeret  sınavları , ortak  sınavlarla  eşdeğer nitelikte  farklı   sorularla , öğrencilerin  kendi  okulları  dışında  farklı   sınav   salonlarında  yapılacak. Mazeret  sınavı  bir kere olacak.
 
Ortaöğretim  kurumlarına   yerleştirmeye  esas  puan  6, 7 ve 8.  sınıf   yıl  sonu  başarı   puanlarının   yüzde  30’u ile 8. sınıfta  uygulanan  merkezi  ortak  sınav   puanlarının   yüzde  70’inden oluşacak. 6 ve 7.  sınıflarda  bütün  derslerin notları  öğretmen  tarafından  verilecek . 8.  sınıfta , 6 temel  dersten  3  yazılısı   olanların  2.si, 2  yazılısı   olanların  1.si merkezi   yazılı olarak  yapılacak. Geri kalan  derslerin   yazılılarının  tamamı  öğretmen  tarafından yapılacak.  Başarı puanı   hesaplanırken  bütün  derslere  ait  yazılıların  ve  performans   değerlendirmelerinin   ortalaması  alınarak öğrencinin  o  derse  ait  başarı  notu belirlenecek. 6, 7 ve 8.  sınıfların   yıl  sonu  başarı   puanı  300 üzerinden  merkezi ortak  sınavların   puanı  700 üzerinden  hesaplanacak , ortaöğretime  yerleştirmeye  esas  puan  ise bu ikisinin ortalaması  alınarak  500  üzerinden  hesaplanacak .
 
PUAN  EŞİTLİĞİNDE  YIL  SONU  BAŞARI   PUANI  VE DEVAMSIZLIK DİKKATE ALINACAK
 
Yanlış  cevaplar  doğru  cevapları   etkilemeyecek .  Puanların  eşit olması  durumunda ,  tercih  önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6.  sınıflardaki   yıl  sonu  başarı   puanı   yüksekliği , özürsüz devamsız  gün  sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede  esas alınacak.  Merkezi  ortak  sınavlar  ülke çapında müfredat  uyumunu  esas alacak. Talim ve Terbiye  Kurulu  Başkanlığı, müfredatın eş  zamanlı  uygulanmasına ilişkin  akademik   takvim  hazırlayarak  okullarla paylaşacak .  Akademik   takvim ,  yazılıya  girecek  öğrenciler  arasında  fırsat  eşitsizliği olmaması için  öğretmenlerin müfredatı  yetiştirmesi  konusunda zorlayıcı olacak. Ayrıca, tüm  okullarda  müfredat birlikteliğinin eşzamanlı uygulanabilmesi için 8.  sınıfta  temel  derslerdeki   öğretmen   açıkları  mümkün olduğunca  giderilecek .
 
Merkezi   değerlendirmeler ,  öğrencilerin  normal  dönemde  girdiği  yazılılardan   farklı olmayacak . Bu nedenle normal  dönemde  alınan  tedbirlere   ek  olarak,  öğretmenler   sınav  gözetmeni olarak  farklı   okullarda görevlendirilecek . Gerektiği  durumlarda   öğrenciler   farklı   sınıflara   dağıtılacak . Orta  vadede   sınav   salonlarına kamera   sistemi   kurulacak . Tek  okullu   olan  bölgelerde il ve ilçe milli  eğitim  müdürlüklerince belirlenen  yetkililer sınavın  uygulanmasında  görevlendirilecek .  Öğrenciler  için ise il ve ilçe milli  eğitim  müdürlüklerince  sınav salonları  belirlenecek. Kopya  işlemi   sınav   salonunda   görevli   öğretmenler  tarafından  tespit  edilen  öğrencinin sınavı  tutanağa bağlanarak geçersiz sayılacak.
 
KİŞİYE ÖZGÜ  KİTAPÇIK   UYGULAMASI  OLMAYACAK
 
Merkezi   değerlendirme   yazılılarında ,  sınav   güvenliğine  yönelik olarak  farklı   kitapçık  türleri hazırlanacak.  İlk aşamada kişiye özgü  kitapçık   uygulaması  olmayacak. Ortak  sınav   güvenliğine  yönelik olarak en az 2  farklı kitapçık  türü öngörülmekle birlikte  ihtiyaca  göre  daha  fazla  kitapçık  türü de hazırlanacak.  Sınavlar  iki  günde yapılacak. Bir  günde  en fazla 3  sınav   gerçekleştirilecek .  Sınavın  olduğu  gün   okullar   tatil  olacak.  Sınavlar ,  Yenilik ve  Eğitim   Teknolojileri   Genel Müdürlüğü  ( YEĞİTEK ) tarafından yapılacak.  Öğrencinin  hangi yabancı  dil   eğitimini alıyorsa o dilden  sınava  girecek.  Sınavda   görev  alacak  öğretmenlere   ek  bir  ücret   verilmeyecek .  Sınav  sonrası sorular  kamuoyuyla  paylaşılacak .
 
 
 
Sistemin , orta ve  uzun   vadede   açık   uçlu   soruları   da  içermesi planlandığından o  dönemde  barkot benzeri sistemlerle   yazılılar   değerlendirilecek .  Sınavlarda   öğrencilerden  harç,  sınav   ücreti ,  başvuru   ücreti  gibi herhangi bir isimle  ücret  talep edilmeyecek.  Öğrencilerin  normal  dönemde   okullarda  girdikleri  yazılılardan   farklı  bir güvenlik   tedbiri  alınmayacak. Ancak  sınava   kalem ,  silgi  gibi  ihtiyaçlar  haricinde  cep telefonu ,  kitap ,  defter getirilmeyecek .  Öğrenciler  sıralarında tekli oturma  düzeninde  ortak  sınava  girecek.  Sınavda  iki  farklı   kitapçık türü uygulanacak ve  sınavların  yapılacağı  sınıflarda  2  öğretmen  bulunacağından kopyanın  önüne geçilmiş  olacak.
 
Merkezi   değerlendirme   sınavları  için nitelikli ve  zengin  bir  soru   havuzu  oluşturuldu.  Soru   havuzu  oluşturulması için mevcut  soru  hazırlama  ekipleri   çalışmalarını  yürütüyor. Ayrıca, bu  soru   havuzu  hazırlanan  modül  aracılığıyla öğretmenlerden   gelecek   sorularla   desteklenecek .  Modül  aracılığıyla gelen  sorular ,  alanında   uzman  kişilerce değerlendirildikten  sonra  soru   havuzuna   dahil  edilecek. Anadolu  liseleri , fen  liseleri ,  sosyal bilimler   liseleri  ve özel   okullar   da   dahil  olmak üzere  sınavla   öğrenci   alan  bütün  okullar  için  ek  bir  sınav  yapılmayacak.


Yorum - Tartisma - Soru - Cevap

Bu kategorideki son haberler:

TEOG sınavları tamamlandı

MEB'den TEOG açıklaması

TEOG sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

TEOG sonuçları açıklandı

8.Sınıf 2.Dönem Merkezi Ortak Sınavı (TEOG) Soruları ve Cevap Anahtarı

MEB ortak sınav kılavuzunu yayımladı

Çok İzlenenler
Sayı Sistemleri

----------------
Rasyonel Sayılar

----------------
Foto Galeriden..
 
Foto Galeri
 
Ilgin Bilgiler
 Kağıt nasıl yapılıyor ?
 Niçin uyuyoruz ?
 Sirk çadırları niçin daima daire biçimindedir ?
 Yağmurda koşan niçin daha çok ıslanıyor ?
 Elektrik insanı nasıl çarpıyor ?
 Bira içenler niçin sık sık tuvalete giderler ?
 Hamburgerin adı nereden geliyor ?
 Yiyecekler tuzlanarak nasıl saklanabiliyor ?
 Sirk çadırları niçin daima daire biçimindedir ?
 Yıldızların ışıkları gece niçin kırpışıyor ?

Anasayfa   Egitim  SBS   DGS   KPSS   KPDS-ÜDS   ALES   AÖF   Yüksekögretim   E-Dershane  Kurs Rehberi   Fotogaleri  Eglence   Reklam & Iletisim 
Gizlilik Sözlesmesi - Kullanim Antlasmasi
Yandex.Metrica    Öğretmen Alemi  Eğitim Bilimleri